Psykodynaaminen Psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia pohjautuu psykoanalyysiin. Se on terapeuttinen prosessi, joka auttaa potilasta ymmärtämään ja ratkaisemaan ongelmia lisäämällä tietoisuutta sisäiseen maailmaansa. Mahdollisimman laaja kosketus omaan tunnemaailmaan antaa mahdollisuuden monipuoliseen kykyyn kohdata elämässä ristiriitoja ja hankalia tilanteita. Alentunut kyky olla kosketuksessa tunnemaailmaan voi erityisesti ristiriitatilanteissa aiheuttaa psyykkisiä oireita kuten masennusta, ahdistusta, paniikkia tai jopa häiriökäyttäytymistä.

Meidän aivojemme tietoinen puoli ”neuvottelee” elämässämme koko ajan aivojen tunnepuolen kanssa. Harmonia ja kyky kohdata ristiriitoja ja haasteita syntyy saumattomasta yhteistyöstä näiden välillä. Mikä tahansa menneisyyden tai ajankohtaisuuden prosessi, ongelma tai trauma joka alentaa tai vaikeuttaa tietoisuuden ja emotioiden yhteispelin voi johtaa kivuliaisiin psyykkisiin oireisiin.

Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on psyykkisiä häiriöitä, ymmärtämään ja sitten muuttamaan syvällä olevia ja usein tiedostamattomia ristiriitoja. Näin se vähentää tai poistaa oireita ja lievittää ahdistusta. Psykodynaamisesta psykoterapiasta voi olla apua esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen, pakkoneuroottisiin oireisiin, pelkotiloihin ja se voi myös edistää toimivia ihmissuhteita.

Alentunut kyky olla yhteydessä omaan tunnemaailmaan voi liittyä joko menneisyydessä tai nykyisyydessä oleviin traumoihin. Kyseiset järkytykset voivat johtaa siihen, että ihminen yrittää toivottomasti ratkaista ongelmiaan ajautumalla uudelleen ja uudelleen samoihin kivuliaisiin tilanteisiin. Tämä on ilmiö nimeltään toistamispakko, johon psykodynaamisesta terapiasta on hyvin paljon apua.

Siksi psykodynaamisesta psykoterapiasta voi olla paljon apua hyvien ihmissuhteiden edistämiseen. Alentunut kyky olla tietoinen omasta sisäisestä tunnemaailmasta johtaa usein siihen, että saatamme sijoittaa omia käsittelemättömiä tunteita muihin niin, että ne alkavat vaikuttamaan omiin ihmissuhteisiin.

Toistuvat ihmissuhdeongelmat ovat hyvin yleinen syy masennukseen sairastumiseen. Jos ihmissuhteissa syntyy emotionaalisia pattitilanteita jatkuvasti, se kuormittaa tunnemaailmaa ja joko nopeasti tai pikkuhiljaa johtaa henkiseen kärsimykseen.

Psykodynaamisen psykoterapian vaikutus ei kuitenkaan rajoitu oireiden lievittymiseen.

Monet ihmiset, jotka joutuvat kokemaan menetyksiä omassa elämässään tai jotka haluavat parantaa ja edistää omaa elämänlaatua voivat saada apua psykodynaamisesta terapiasta. Esimerkiksi ihminen, joka on ylikuormittunut omassa työssä tai omissa ihmissuhteissa voi saada psykodynaamisen terapian avulla käyttöönsä omaa henkistä energiaa, kun ristiriitoihin sidottua energiaa vapautuu hoidon avulla.

Suhde terapeuttiin on ratkaiseva tekijä hoidossa. Terapeutti tarjoaa luottamuksellisia, yksityisiä puitteita, joka helpottavat prosessia, jossa piilotajuiset asiakkaan maailmassa olevat ongelmat sijoittuvat terapeuttiin. Tämä prosessi on nimeltään transferenssi ja se on yksi tärkeä väline, jonka kautta terapeutti pikkuhiljaa pystyy edistämään asiakkaan kosketusta omaan sisäiseen maailmaansa.

Psykodynaaminen terapia siis soveltuu hyvin hoitomuotona sekä psyykkisen kärsimyksen poistamiseen että elämänlaadun ja stressinsietokyvyn edistämiseen.